MINA VÄRDERINGAR

Vad jag står för

I ARBETET & LIVET

Fotograferingen blir då avslappnad och ger rum för dig att vara dig själv framför kameran. Det är sådana genuina berättelser om olika personer, relationer och livsöden som jag tycker världen behöver mera av.

Så kort sagt så har jag ett enkelt budskap som jag vill nå fram med mitt fotografi:


Du är viktig och älskad för den person du är precis här och nu. Skjut inte upp fotograferingen tills en dag då X blivit bättre eller du har rett ut Y.

Livet pågår här och nu så låt oss dokumentera det så du kan få varma minnen att se tillbaka på i framtiden.

Att välja en fotograf handlar mycket om personkemi och därför är det viktigt att jag visar vem jag är och vad jag står för i mitt arbete.

Det viktigaste för mig är att de som känner sig obekväma framför kameran känner sig trygga att vara dem själva när jag fotograferar dem.

Det finns ingen färdig mall som alla ska passa in i och mitt mål är att skapa genuina och personliga bildberättelser av alla jag fotograferar.

Detta gör jag genom att fotografera dokumentärt och fånga det som sker framför mig. Jag går in i varje fotografering med ögon och hjärtat vidöppna och strävar efter att fånga allt jag möter, stort som smått.